El mundo de mi alma

Moje vlastní tvorba (aneb: kritizujte, co hrdlo ráčí ;-) ) a další věci...

Archiv Červenec 2014

Nejpokornější z pokorných

Rozjásej se, siónská dcero, dcero Jeruzaléma, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a nesoucí spásu. Rozjásej se, siónská dcero, už je ve tvých branách tvůj zachránce, už svěřil svůj osud do rukou dcery Eviny a její lůno je…