Plním konečně svůj slib a dávám dohromady veškeré zážitky a prožitky nejšílenějšího, nejskvělejšího, nejnáročnějšího, nejkratšího i nejdelšího měsíce života nejenom mého, ale (doufám, že si netroufám moc, když mluvím jménem jiných) i dalších tří lidí, mých drahých spolupoutníků. 

Budu se snažit, aby v této nádherné rubrice týden co týden přibýval článek o našem putování, abychom si nejenom my sami osvěžili, co jsme vlastně všechno viděli a zažili, ale abyste i vy všichni, kteří sem zbloudíte, se k nám mohli přidat a doputovat z pražského letiště Václava Havla až do dalekého Santiaga de Compostely a pak možná dokonce na konec světa. Tedy příjemné putování vám všem, kteří budete Caminem procházet spolu se mnou a příjemné vzpomínání vám všem, kteří jste to všechno už jednou prožili a odvážíte si nezapomenutelné zážitky a setkání s Bohem i lidmi :)